STAŁA OBSŁUGA BHP

Stała obsługa BHP – w ramach wykonywania zadań służby BHP

Rozsądnym i pomocnym rozwiązaniem dla pracodawcy w dzisiejszych czasach jest powierzenie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Na mocy obowiązujących przepisów zadania są wykonywane jako „zewnętrzna służba BHP”, która pełni funkcje doradcze i kontrolne u zleceniodawcy.

Korzystanie z tej usługi zwiększa poziom świadomości i czujności na nieprawidłowości w Firmie, które mogą narazić pracodawcę na niepotrzebne straty.

Świadczenie stałych usług obejmuje:

 • szkolenia wstępne i okresowe BHP
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP
 • udział w ocenie ryzyka zawodowego
 • udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP
 • udział w dochodzeniach powypadkowych
 • prowadzeniu wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy Zleceniodawcy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udział w badaniach środowiskowych
 • pomoc w dochodzeniach pokontrolnych organów PIP i PIS
 • inne zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby BHP

Możliwość komentowania jest wyłączona.