Ocena ryzyka

Ocena Ryzyka Zawodowego – jeden z wymogów prawnych kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca musi ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Jakie korzyści ma pracodawca z fachowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy?

  • uniknięcie dodatkowych kosztów i strat
  • spełnienie przepisów prawnych dotyczących oceny ryzyka
  • świadomość pracodawcy, jakie występują zagrożenia i czy zastosowane środki profilaktyczne są wystarczające
  • aktywne zarządzanie poziomem ryzyka

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do użytkowania.

Należy pamiętać, że ocenę ryzyka będziemy przeprowadzać:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
  • jeśli powstaną istotne zmiany organizacyjne i technologiczne
  • w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi w pierwszej kolejności ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy oraz zastosować odpowiednie środki profilaktyczne.

Istnieje wiele metod oceniania ryzyka zawodowego w zależności od specyfiki procesów pracy, dlatego warto zaufać specjalistą posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.