Terminarz szkoleń:

Terminy szkoleń otwartych

Szkolenia BHP okresowe dla:

pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia BHP okresowe dla:

pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP okresowe dla:

pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.