Wypadki pracowników

Wypadki przy pracy, związane z pracą, wypadki w drodze do pracy i z pracy.

Jakie pracodawca ma obowiązki w sytuacji zaistnienia wypadku pracownika?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z dnia 2 lipca 2009r. Nr 105, poz. 870 z póź. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:

  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
  • zabezpieczyć miejsce wypadku
  • zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
  • sporządzić właściwą dokumentację
  • zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

Należy pamiętać o tym aby sporządzić wymaganą dokumentację powypadkową w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia zdarzenia przez poszkodowanego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.